Even geduld a.u.b...
 

Disclaimer

Disclaimer voor www.serbo.nl

Serbo Serres, gevestigd aan de Nijverheidsweg 1, 7442 CH te Nijverdal , hierna te noemen Serbo, verleent u hierbij toegang tot www.serbo.nl ("de Website") En publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Serbo is een initiatief van Indural B.V. (Kamer van Koophandel: 59080825)

Serbo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Serbo spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Serbo.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Serbo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Serbo en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Serbo, tenzij bij specifieke inhoud anders is aangegeven.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.